the-slides
fade
800
8000
the-extra-config

Omniapodden

Nu är del tre ur serien ”Ljuset från baksidan” ute!
Klicka på länken för att lyssna.

Programserie: Ljuset Från Baksidan Avsnitt: 3
Medverkande: Egon, Emma, Pernilla & Adam
Om avsnittet: Panelen diskuterar hur det är att leva med en diagnos.

Vilka begränsningar finns i samhället och hur blir man bemött i samhället?Omniabladet

Här kan du följa vad som händer på OMNIA.

Läs Omniabladet Nr.6

Ny på arbetet

Läs mer

Öppet hus på Omnia 2017

Läs mer

Höstig åpromenad

Läs mer

Välkommen till Omnia daglig verksamhet

Med hjälp av ett brett urval av aktiviteter, alla med hög kvalitet, ska OMNIA habilitera, förebygga passivitet och isolering samt öka den enskildes självständighet för människor i arbetsför ålder med intellektuell funktionsnedsättning.

För en del är verksamheten även arbetsförberedande. Verksamheten är en viktig del för alla i vår målgrupp och allt bygger på att skapa en ökad meningsfullhet i vardagen, personlig utveckling, trygghet och glädje.

KVALITET I ALLA DELAR
Våra aktiviteter och vårt arbetssätt grundar sig på evidensbaserade metoder inom LSS och möjliggörs genom ett framgångsrikt samarbete med lokala företag och andra enheter inom vår kommun. Effektiva arbetssätt och ett väl fungerande styrsystem har tillsammans med en kompetent och engagerad personal, lett till att vi idag håller hög kvalitet i alla delar av vår verksamhet. Genom att ständigt utveckla vårt arbete ska vi nu och i framtiden vara det enda tänkbara alternativet.
801