Adastra - Ett samarbete alla vinner på!

Sagt om Adastra:

”Det är utvecklande för mig och övrig personal, framförallt i rollen som handledare. Det är glädjande och inspirerande att tillsammans hjälpa någon att växa.” – Enköping Bowling.

”Det känns bra att kunna hjälpa till, samt förhoppningsvis ett steg närmare ett ”riktigt jobb” – Circle K nya Västeråstullen.  

”Att våra boenden får en ”guldkant”.” – Vardaga Villa Idun, (äldreboende).

”Att ni ger ungdomar en fin möjlighet till att komma ut i arbete.” – Tant Gredelin, (Café).

”Framförallt kunskapsgivande där man får en inblick i arbetet inom LSS och dess brukare.” – Svenska Aero-Bilder.

”Att alla ges möjlighet till utveckling och integration i samhället.” – Shoppa AB, (mjukvaruföretag).  


Behöver ni en extra resurs som kan avlasta er och hjälpa er med arbetsuppgifter som ni inte hinner med? Vill er arbetsplats vara ett gott föredöme i samhället genom att ge personer med olika funktionsvariationer möjlighet till delaktighet på arbetsmarknaden, och samtidigt bredda er kunskap och tolerans? Svarar ni ja på dessa frågor så är en praktikant från Adastra rätt väg att gå!


Adastra är en extern funktion inom Omnia daglig verksamhet - Enköpings kommun, som erbjuder individuellt anpassad sysselsättning utifrån personens intressen, behov och kompetens. Vi på Adastra har ambition att få till en så bra matchning som möjlig, mellan er som arbetsplats och praktikanten. Vi eftersöker allt ifrån en timme i veckan till heltid.


Hur gör Adastra vid praktik?1: Arbetsplatsbesök

2: Introduktion och provperiod

3: Uppföljning och beslut om fortsatt praktik

De personer som är aktuella för praktik via Adastra, Omnia daglig verksamhet, har rätt till detta stöd enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Våra praktikanter har sin huvudsakliga försörjning ordnad, vanligtvis via Försäkringskassan, och är olycksfallsförsäkrade via Enköpings kommun. Ingen ersättning utgår varken till eller från arbetsplatsen.

 

Tveka inte att höra av er till oss, vi ser fram emot ett framtida samarbete!

Arbetsgivarbroschyr

Adastra gästade God morgon Enköping den 6 november 2019


Kommande event:


804
815
817