Adastra är en funktion inom OMNIA Daglig verksamhet i Enköping. Vår uppgift är att söka och skapa arbetstillfällen för personer med intellektuell och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning på företag och organisationer inom Enköpings kommun. Alla nya arbetstagare på Adastra matchas i en arbetsmodell där vi tittar på erfarenheter, kunskap, intressen och stödbehov. Detta för att skapa de bästa förutsättningarna vid val av arbetsplats. Målet är att arbetstagaren ska bidra med en arbetsinsats i utbyte mot det stöd som handledaren ger till arbetstagaren. Adastra finns med som stöd vid introduktionen och vidare genom hela samarbetet genom regelbundna kontakter och uppföljningar.

Alla människor bör ges möjlighet att känna sig delaktiga och behövda. Vi ser att det finns en styrka i våra olikheter och att det i olikheterna skapas en ökad mångfald.

Adastra Team


Företag och organisationer har möjligheten att ta emot hela arbetslag från Adastra, där det även ingår en stödassistent från OMNIA. Arbetsgivarens behov, önskemål och möjligheter bestämmer hur många arbetstagare som ska ingå i teamet. På plats tillsammans med teamet finns en stödassistent från OMNIA som ger ett individanpassat stöd under hela arbetsdagen. Stödassistenten är också länken mellan arbetsgivaren och arbetstagarna. Att arbeta i team breddar utbudet av stödinsatser och ökar möjligheterna till ett väl utfört arbete, till nytta för både arbetsgivaren och teamet.
804
815
817