Adastra

Adastra är en extern funktion inom Omnia daglig verksamhet. På Adastra är vår uppgift att tillsammans med dig hitta en meningsfull sysselsättning på en arbetsplats inom Enköping. Genom en kartläggning av dina intressen, stödbehov och erfarenheter tar du och din arbetsanpassare reda på vilken sorts arbetsplats som passar dig. Utifrån kartläggningen hittar ni en arbetsplats som stämmer överens med dina behov och önskemål. Väl på arbetsplatsen blir du tilldelad en handledare som följer dig i arbetet. Arbetsanpassaren finns hela tiden kvar som stöd i din process.För vem finns Adastra?

·För dig som bor i Enköpings Kommun.

·För dig som är 18-67 år.

·För dig som blivit beviljad daglig verksamhet enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). *

*Du kommer i kontakt med biståndshandläggare via kontaktcenter på 0171-62 50 00

Vad är bra med Adastra?

·Du får stöd och vägledning utifrån dina förutsättningar och behov.

·Du får en sysselsättning som passar just dig.

·Du får stöd att uppnå dina individuella mål och utvecklas på arbetet.

·Du får möjlighet att bli mer självständig och delaktig i samhället.

 
ArbetstagarbroschyrSagt om Adastra:


”Det är utvecklande för mig och övrig personal, framförallt i rollen som handledare. Det är glädjande och inspirerande att tillsammans hjälpa någon att växa.” – Enköping Bowling.


”Det känns bra att kunna hjälpa till, samt förhoppningsvis ett steg närmare ett ”riktigt jobb” – Circle K nya Västeråstullen.  


”Att våra boenden får en ”guldkant”.” – Vardaga Villa Idun, (äldreboende).


”Att ni ger ungdomar en fin möjlighet till att komma ut i arbete.” – Tant Gredelin, (Café).


”Framförallt kunskapsgivande där man får en inblick i arbetet inom LSS och dess brukare.” – Svenska Aero-Bilder.


”Att alla ges möjlighet till utveckling och integration i samhället.” – Shoppa AB, (mjukvaruföretag).  Telefonnummer till oss:

Alija Abdi 0171-62 61 37

Camilla Haapaniemi 0171-62 59 42

Ellinor Lindevall 0171-62 61 04

Emilia Glatz 0171-62 62 67

 

Nyhetsbrev från Adastra:
Sommarfest med Adastra.

Läs mer

Julavslutning för Tematräffarna

Läs mer

Adastra gästar God Morgon Enköping

Läs mer

EHB röjer upp på Enköpinsgator

Läs mer

Adastra på öppet hus

Läs mer

Presentation av Adastra på Rotary

Läs mer

Adastra testar alternativa färdmedel

Läs mer

Adastra önskar alla en trevlig sommar!

Läs mer
804
815