Sirius

På Sirius arbetar personer med autism, intellektuella funktionsnedsättningar och olika fysiska funktionsnedsättningar.

Vi arbetar med AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation) för att utveckla möjlighet till kommunikation. Exempelvis Tecken som stöd, InPrint-bilder, fotografier och Ipad med appar för kommunikation.

Vi utgår från varje individs önskemål, behov och förutsättningar.

Målet är att göra det som varje arbetstagare önskar och ge en sådan stimulerande och rolig arbetsdag som möjligt.

Vi använder kognitiva hjälpmedel för att tydliggöra tid, aktivitet, struktur och valmöjlighet.

Aktiviteter

Skapande aktiviteter. Till exempel lera och fingerfärg för att stimulera det taktila sinnet

Musik och rörelse

Smartboard

Lämnar sopor vid Återvinningsstation

Promenader

Cykla

Ståskal

Samarbete med kringliggande företag genom att hämta post


Våra telefonnummer:

0171-627268

0171-627269

070-1625929

070-1626473

804
872