ARBETSTAGARRÅD

Här kan du läsa om arbetstagarråd och hur det går till

OMNIA Daglig verksamhet arbetar aktivt för att arbetstagarna på OMNIA ska ha inflytande och vara delaktiga i sin sysselsättning och i sin arbetsmiljö. För att främja detta har OMNIA åtta stycken arbetstagarråd inplanerade varje år.

Arbetstagarrådet består av representanter från funktionerna inom OMNIA, aktiveringsvägledare och gruppledare. För närvarande är 12 funktioner av 13 representerade i arbetstagarrådet. Till arbetstagarrådet bjuds även kontaktpolitikerna in.

Inför varje arbetstagarråd har funktionerna funktionsråd där arbetstagarna tillsammans med stödassistenter/stödpedagoger på OMNIA diskuterar och lyfter viktiga frågor. 

Protokollet från funktionsråden skickas till aktiveringsvägledare som är ansvarig för att hålla i arbetstagarrådet. Gruppledare skriver och sammanställer protokollet från arbetstagarrådet.
802
813