ARTICLE
373
427e7305e9c11ef09b55da0a3c50e817

Aktivitet i aktivitetsrum

På Omnia Daglig verksamhet finns ett skaparrum och ett aktivitetsrum. Fokus funktionens arbetstagare använder dem flitigt.
Patrik är i skaparrummet och målar.
51