ARTICLE
411
1612714e4a26c76af57039b63c7d158e

Festligheter i hantverkarhuset

Vård och Omsorg, bistånd, LSS och kommunrehab bjöd in till festligheter för att inviga deras nya fina lokaler.
Ett trevligt välkomnande med musik.
51