ARTICLE
1006
bdc88cbe497639416f6e8c63b73ce335

Västmanlands Länsmuseum

Massmedia har besökt Västmanlands Länsmuseum. Museet visade Västmanlands historia från forntid till nutid. Utställningarna var anpassade för barn, vuxna och personer med funktionsnedsättning. Det var en bra utställning.
51