ARTICLE
513
8ccec7822e7ce776976c5f342fc7460a

Sensus: vår nya funktion

Sensus betyder meningsfullhet. Sensus arbetar utifrån arbetstagarnas egna förmågor och försöker skapa mening i deras arbete.
Sensus läser tidningen varje dag.
51