ARTICLE
239
9e65802dbb5e0adad38f3f2653b44421

En vanlig dag.

Ibland så kan det vara lugnt och vi är klara med jobben vi har. Då kan vi ha ett funktionsråd där vi tar upp frågor som ska tas upp i arbetstagarrådet.
Lotsen
51