ARTICLE
926
8a14fcc71a1960d8d47d47c7576e7903

Avslutning på Lotsen i Back-Norrby

Lotsen ska flytta till en ny arbetsplats och kommer byta namn till Naturfunktionen.
Som avslut så grillade vi korv vid grillplatsen
51