ARTICLE
425
f53b81fbea8746cef1249a6ef9e75bb0

Ena Lego en salutogen arbetsplats

På Ena Lego har man ett salutogent arbetssätt och med hjälp av scheman och hjälpmedel blir arbetstagarnas dag begriplig meningsfull och hanterbar.
51