ARTICLE
950
a771464ee9e05b863134153d8012f415

Första snön i Enköping.

Massmedia var på plats med kameran när första snön kom till Enköping.
51