ARTICLE
477
76f7cdfeddc9c5e08fb76ebd367e9174

Höstarbete och julpynt hos Skogsfunktionen

Säsongen med vedklyvning är snart över och Skogsfunktionen går över till att elda sly och ris och städa upp efter skogsavverkning.
Martin hämtar grenar till brasan.
51