ARTICLE
1197
1c2deaa321bd25c9316fc20e0b0b9d72

Julavslutning för Tematräffarna

Adastra bjöd in till en julavslutning för Tematräffarna vi haft under våren.

De träffar vi anordnat har erbjudits till de personer som har sin praktik ute på en arbetsplats eller som arbetar inom Företagsgrupp EHB eller ICA Maxi samt för de personer som ingår i jobbmatchning. Tematräffarna har berört arbetsrelaterade ämnen som till exempel kommunikation och stress på jobbet.

Efter vår gemensamma sommaravslutning med utvärdering så planerar vi nu för nästa år att dela upp Adastra och Företagsgrupperna för att bättre kunna anpassa träffar utifrån arbetstagarnas mål och behov.

Efter årsskiftet kommer vi på Adastra att gå ut med en digital enkät till arbetstagarna för att ta reda på vad som önskas mer av gällande utbildning, information och erfarenhetsutbyte. Utifrån svaren och olika idéer så kommer vi att ta fram olika grupper som kan vara intressanta för arbetstagarna att närvara vid.

Dessa träffar skulle till exempel kunna handla om:

-Jobbmatchning – vad kan ni förvänta er av oss, vad förväntas av er när ni är på Adastra/ extern individuell placering?

-Anställning - hur kommer man närmare en anställning, vad innebär en anställning etc.?

-Utbyta erfarenheter t.ex. att några som jobbat länge på en praktikplats träffar några som är helt nya och kan delge tips/råd etc.

-Förslag på ämnen i mindre grupp som: stress, hygien, kommunikation, ångest etc.

-Besöka olika arbetsplatser/arbetsmiljöer

Vi planerar också fortsättningsvis även att ha en större gemensam träff med Företagsgrupperna EHB och ICA Maxi för att träffas och utbyta tankar, idéer och erfarenheter samt med lite trevligheter och mingel för de personer som även önskar och uppskattar detta.

Med det sagt önskar vi på Adastra er alla en God Jul och Gott Nytt År!


   

51