ARTICLE
1075
c4e942d569ae19f7bf05ec60e7aeb714

Ny på arbetet


Sven-Erik på Massmedia har intervjuat en ny personal på Omnia, hon heter Susan Forsberg. 

Susan har tidigare arbetat på ett boende inom socialpsykiatrin. Susan började arbeta på Omnia för att hon ville göra någonting annat och byta arbetstider. Susan är utbildad inom beteendevetenskap. Hon arbetar på Fokus.

 

51