ARTICLE
363
15a2e57feda87e2f07cb56332c156bc5

Plantering av buskar.

I rabatter vid vår arbetsplats som vi tidigare grävt upp, ska vi plantera buskar.
I dag ska vi plantera buskar i rabatten.
51