ARTICLE
591
e6b59493da25e2aaf65927e9c28dbc11

Service och Vaktmästeri ordnar med lunch

På Omnia har arbetstagare möjlighet att beställa mat från restaurang Krydda. Service och Vaktmästeri har sen hand om matkörningarna och kör ut maten till bl.a.. Kupolen och Ena Lego.
51