ARTICLE
483
15cc804e9f515db0f00a53d4c25acefe

Service och vaktmästerifunktionen värnar om arbetstagarnas delaktighet

Service och Vaktmästeri arbetar med bl.a. underhåll i Omnias lokaler och hjälper till med olika leveranser.
51