ARTICLE
355
7cfc27c3351612e09c4bdaa8397ea7c4

Upplevelsefunktionen

Service och Vaktmästerifunktionen har gjort en intervju med upplevelsefunktionen om deras arbete. Deras reportage ger en liten inblick i hur det är att arbeta i Upplevlsefunktionen.
51