ARTICLE
966
e8220d49386658deca78980f402a340c

Vernissage på Westerlundska gymnasiet

Eleverna på Westerlundska gymnasiesärskolan höll vernissage och massmedia var där.
51