ARTICLE
409
2a7664a347f56e199b1de4cd7b097fe0

Viljan - En funktion som har mycket glädje tillsammans

I Viljan träffas personer som har fått en förvärvad hjärnskada i vuxen ålder. Arbetstagarna deltar olika tider och dagar utifrån sina önskemål och förutsättningar.
51