Ena Lego

På Ena Lego, som är en producerande funktion, utför arbetstagarna montering och paketering av rörklämmor.

Arbetstagarna har möjlighet att följa produktionen från att den packas upp, packas om och skickas tillbaka till företaget. Detta gör att arbetstagarna tydligt kan se sin egen del och insatser i arbetskedjan.

Vi sågar, slipar och målar leksaksträklossar till psykiatrin som de i sin tur säljer i sin butik pinglan.

Vi arbetar genomgående utifrån ett salutogent förhållningssätt och alla får utföra de arbetsmoment de önskar och kan.

För att tillgängliggöra arbetet konstruerar vi själva hjälpmedel och anpassar dem till arbetstagarna för att de ska kunna utföra arbetsmomenten så självständigt som möjligt. Vi placerar materialet tillgängligt så arbetstagarna själva kan hämta materialen som de arbetar med.

Telefon

0171-62 61 57
 

Arbete på Ena Lego

Läs mer

Ena lego kör sopsortering.

Läs mer
804
821