Fokus

På Fokus arbetar vi med kommunikation, rörelse och skapande för personer med betydande begåvningsnedsättningar och olika grader av fysiska funktionsnedsättningar. Vi utgår från varje persons önskemål, behov och förutsättningar och målet är att göra det som varje arbetstagare önskar och att ge en så stimulerande arbetsdag som möjligt.

Exempel på aktiviteter är arbete vid datorn, rullstolsdans, musik och vistelse i något av verksamhetens sinnesrum. Vi tillbringar också mycket tid utomhus, för att på detta sätt tydliggöra årstidsväxlingar. För arbetstagare som är rullstolsburna finns personliga ståskal och knäskal. Syftet med dessa är att stärka personens skelett, öka blodcirkulationen och att få möta omgivningen ur ett annat perspektiv.
Varje arbetstagare har, med hjälp av bilder, sitt egna individuella schema över dagen. I det dagliga arbetet använder vi olika kognitiva hjälpmedel för att tydliggöra tid, arbetsuppgifter, information, struktur och valmöjligheter. Som kommunikationsstöd använder vi Tecken som stöd, dator och surfplattor med appar anpassade efter arbetstagarens behov och förutsättningar.

Telefon: 
0171-62 72 77

Mobiltelefon:
070 - 162 67 80

Klär julgranen på Kupolen 1.

Läs mer

Musikstund på Fokus

Läs mer

Blandade bilder från Fokus

Läs mer

Tårtsemla bak.

Läs mer

Mikolaj modellar för en julbild på facebook.

Läs mer

Aktivitetstavla

Läs mer
804
865