FRÅGOR & SVAR

Här kan du läsa svaren på vanliga frågor som vi ofta får

Fråga: "Vem kontaktar jag om jag har frågor om arbetsresor?"

Svar: Du kan ringa Magdalena Siljesvärd, telefon 0171-62 61 03.

Fråga: "Vem kontaktar jag när jag vill vara ledig?"

Svar: När det gäller sommar-, jul- och nyårsledighet kontaktar du Magdalena Siljesvärd
Telefon: 0171 - 62 61 03.

Fråga: "Hur gör jag om jag vill byta arbetsplats (funktion) inom de interna funktionerna (IDV)?"

Svar: Vill du byta funktion kan du göra det vid två tillfällen per år, i januari och augusti/september. Om 
du vill byta funktion behöver du boka ett möte med aktivieringsvägledare Kerstin Wallinder, 
Telefon: 0171 - 62 59 64 eller
e-post: kerstin.wallinder@enkoping.se 


Fråga: "Hur gör jag om jag vill ha sysselsättning på extern Daglig verksamhet (EDV)?"

Svar: Prata med din kontaktpersonal, eller med aktiveringsvägledare Kerstin Wallinder. Din kontakt-
personal ansvarar för att sammankalla till en Överenskommelse (tid. Genomförandeplan) där ni
sätter upp mål att arbeta mot för att komma ut på EDV.

Fråga: "Hur får jag en god  man?"

Svar: För att få en god man lämnar man in en ansökan till Överförmyndaren. Du kan själv ansöka
om god man. Annan person, t.ex. anhörig, kan lämna in en ansökan att du behöver en god man.
Ansökan ska innehålla läkarintyg, social utredning, personbevis och om du har något förslag på en
person som kan bli din god man eller förvaltare. 
Behöver du hjälp med att ansöka om en god man kan du vända dig till din biståndshandläggare 
eller din kontakt på Habiliteringen.

Fråga: "Vad dokumenterar personalen om mig och varför?"

Svar: Personalen är enligt lag skyldiga att dokumentera. Din kontaktpersonal skriver vad som är 
viktigt att veta om dig för att du ska få hjälp och stöd på ett bra sätt. I Överenskommelsen har 
du, ev. god man och din stödassistent/stödpedagog, eller arbetsanpassare, kommit överens om 
vad du har för arbetsuppgifter och ni diskuterar vad du klarar själv och vad du behöver hjälp och
stöd med och vilka mål du vill arbeta mot. Om det som står i Överenskommelsen inte följs 
dokumenterar kontaktpersonalen detta.
All personal har fått utbildning i hur och vad de ska skriva när de dokumenterar. Allt de
dokumenterar skrivs i ett dataprogram som heter Procapita. Det är bara personalen inom
OMNIA som arbetar med dig som kan läsa vad som dokumenterats om dig. 
Alla som arbetar inom OMNIA har tystnadsplikt.

Fråga: Jag håller på att utbilda mig för ett yrke inom LSS-området. Kan jag praktisera hos er?"

Svar: Vi tar emot så många elever vi har möjlighet till från bl.a. Vård- och omsorgsprogrammet och
Barn- och fritidsprogrammet.
Vår personal har lång erfarenhet både från yrket och av att vara handledare till elever. Vi ser APL,
Arbetsplatsförlagt lärande, som en viktig del av utbildningen att få prova sina nya kunskaper och
färdigheter samt att få med sig nya erfarenheter. Att ta emot elever är även ett tillfälle för oss som
arbetar här att få ta del av den nya kunskapen eleven har med sig.
802
809