Kontakt

Adress

Västra Ringgatan 12-14
745 31 Enköping
Reception: 0171-62 61 03
Telefonnummer till samtliga funktioner finns under respektive funktions sida, se FUNKTIONER


Medarbetare

EMMA ROSÉN

Resultatenhetschef

0171-62 69 51


LEONA MALMBERG-ÅSING

Enhetschef aktivitetsinriktade funktioner

0171-62 61 32


ANGELICA RYDERDAHL

Enhetschef tjänste- och individinriktade funktioner

0171-62 59 83


THOMAS LINDEBERG

Enhetschef samhällsinriktade funktioner

0171-62 69 03


KERSTIN WALLINDER

Aktiveringsvägledare

0171-62 59 64


CAROLA LÖÖW

Aktiveringsvägledare

0171-62 61 78


MAGDALENA SILJESVÄRD

Gruppledare

0171-62 61 03


HEDVIK MADSEN-LENVALL

Gruppledare

0171-62 74 03


856