PRAKTIKPLATS

Vi tar emot praktikanter som utbildar sig inom omvårdnadsyrken där de flesta kommer från gymnasiet eller KomVux.

Är du intresserad av en APL-plats kan du ta kontakt med enhetschef  
Leona Malmberg Åsing, telefon 0171-62 61 32
856
857