SENSUS

På Sensus sysselsätts personer med intellektuella funktionsnedsättningar, autism och olika grader av fysiska funktionsnedsättningar. Personalen utgår från varje persons önskemål, behov och förutsättningar och målet är att göra det som varje arbetstagare önskar och att ge en så stimulerande arbetsdag som möjligt.

Exempel på aktiviteter är arbete vid datorn, musik, legoarbete och arbete i verksamhetens café. Vi tillbringar också mycket tid utomhus och går promenader, vilket är ett bra sätt att antingen göra av med överskottsenergi eller få mer energi.

Varje arbetstagare har, med hjälp av bilder, sitt egna individuella schema över dagen. I det dagliga arbetet använder vi olika kognitiva hjälpmedel för att tydliggöra tid, arbetsuppgifter, information, struktur och valmöjligheter. Som kommunikationsstöd använder vi ”Tecken som stöd”, dator och surfplattor med appar anpassade efter arbetstagarens behov och förutsättningar.

Telefon:
0171-62 67 58 

Mobiltelefon:
070 - 550 64 58

Njuter av våren.

Läs mer

Vår fint på Omnia.

Läs mer

Nu åker julen ut.

Läs mer

Sensus: vår nya funktion

Läs mer
804
833