SERVICE - OCH VAKTMÄSTERIFUNKTIONEN

I Service- och Vaktmästerifunktionen erbjuder vi arbetstagarna en anpassad och meningsfull sysselsättning genom att ansvara för flera praktiska uppgifter som får verksamheten att fungera i vardagen. Personalen hjälper till att skapa förutsättningar för att arbetstagarna ska kunna träna på olika arbetsuppgifter, utifrån intressen och förmåga, och en del uppgifter kan utföras helt självständigt.

 

Vi ansvarar för att hämta papper och andra restprodukter inom verksamheten och Enköpings kommun som vi transporterar till Återbruket. Vi samarbetar med hemtjänsten i kommunen, där vi hämtar och levererar vikariejackor som vi tvättar. Vi ansvarar även för att hämta och lämna internpost och leverera lunchmat inom Omnia. I Snickeriet tillverkar vi bland annat fågelholkar, blomlådor och insektsholkar av återvunnet material eller av material som vi köper in till funktionen.

I målarrummet så målas de varor som har tillverkats och levereras sedan till Omnias egna butik. Vi har en meckarverkstad där vi demonterar och sorterar upp trasiga elektroniksaker som vi sedan levererar till Återbruket.

Vi utför servicearbeten inom verksamheten som exempelvis byte av lampor, uppsättning av hyllor, förflyttning av möbler m.m.

 

För att tydliggöra dagen för arbetstagarna använder vi en schematavla där det, med hjälpa av Ipad, bilder och text, framgår vad var och en ska göra under dagen. Personalen använder tydliga instruktioner för att underlätta för arbetstagarna att vara så självständiga som de önskar. Det finns också hjälpmedel i Snickeriet som förenklar snickeriarbetet vid behov.

 

Telefon

070-587 46 23

073-764 58 35

073-764 58 30

070-162 56 33


Matkörning

Läs mer

Bort med EP, dit med Omnia

Läs mer

En dag på service och vaktmästeriet

Läs mer

Kontorsflytt och transsport

Läs mer
804
836