Skogsfunktionen

I Skogsfunktionen arbetar vi mestadels utomhus med fysiska arbetsmoment. Våra arbetsuppgifter finns i hagar och marken kring den gård vi arbetar på. Det vi utför är beroende på vad uppdragsgivaren vill ha utfört.


Vi plockar sly och ris som vi klipper ned med grensax eller som tas ned med röjsåg. Slyet lägger vi i högar som vi sedan eldar. Vi rensar ogräs och sågar ned mindre träd med fogsvans. Vi klyver ved och packar veden i små säckar, som staplas på pallar. Vi utför diverse målningsarbete. Flera arbetsuppgifter är årstidsberoende som lövräfsning, gräsklippning och snöskottning.

Vi tar ett gemensamt ansvar för vår lokal vi startar dagen i. Efter lunch hjälps alla åt att diska och varje fredag städar vi i lokalen. I våra arbetsuppgifter ingår också att vi sköter om vårt fordon som vi använder för att förflytta oss mellan våran lokal och platserna där vi utför de olika arbetena.

Vi lägger stor vikt vid socialt samarbete och arbetar ergonomiskt vid lyftmoment. Vi övar kroppsuppfattningen i kuperad terräng. Arbetet i Skogsfunktionen följer ett fast schema med regelbundna rutiner.

Telefon
070-320 54 77
070-576 06 71

Löven tar aldrig slut

Läs mer

Våren har kommit till skogsfunktionen.

Läs mer

En dag i skogsfunktionen.

Läs mer

Lodjur och snö i skogen.

Läs mer

En vinterdag i Februari ute i skogen.

Läs mer

Arbete med att riva väggar och sädestrummor

Läs mer

Jul i skogsfunktionen

Läs mer

Skogen ute i första snön

Läs mer

Sommarväder i Skogsfunktionen

Läs mer

Uti vår hage

Läs mer

Gänget i skogsfunktionen gör vårfint

Läs mer

Vår ute i skogsfunktionen

Läs mer

Eldning av ris i vackert väder

Läs mer

Tidig vår?

Läs mer

Arbete i snön

Läs mer

Vintern på besök

Läs mer

Höst i skogsfunktionen

Läs mer

En solig dag på Torsvi gård

Läs mer

En solig dag ute hos Skogsfunktionen

Läs mer
804
839