STUDIEBESÖK

Vi tar emot studiebesök i den mån vi har tid och möjlighet.
Kontakta Magdalena Siljesvärd, telefon: 0171-62 61 03 eller epost: magdalena.siljesvard@enkoping.se 
för att boka tid om du vill komma på ett studiebesök.
856
858