Upplevelsefunktionen

I Upplevelsefunktionen sysselsätts och aktiveras arbetstagare som har betydande begåvningsmässiga och motoriska funktionsnedsättningar. Vi arbetar utifrån varje persons förmåga och intresse. Hos oss står den enskilde personen i fokus.

Vi arbetar med upplevelser genom sinnesstimulering via sinnesrum och utevistelser vid alla årstider. Målet är att stärka alla sinnen genom beröring, doft, smak, ljud och synintryck. Att stärka och habilitera fysisk förmåga är viktigt vid motoriska funktionsnedsättningar och detta gör vi genom individuellt anpassade aktiviteter som exempelvis ståskal, rullstolsdans och bolltäcke. Arbetet utgår ifrån ett salutogent förhållningssätt där individens styrkor och förmågor är i fokus.

I arbetet använder vi alternativ kommunikation som bildstöd, mimik och kroppsspråk. Vi använder även läsplattor med appar för olika varianter av alternativ kommunikation. Att arbeta motiverande och få personen delaktig är en viktig del av vårt arbetssätt.

Telefon
0171-62 50 23
Rullstolsdans

Läs mer

Ny på arbetet

Läs mer
804
845