UPPTÄCK OMNIA

Med hjälp av ett brett urval av aktiviteter, alla med hög kvalitet, ska OMNIA habilitera, förebygga passivitet och isolering samt öka den enskildes självständighet för människor i arbetsför ålder med intellektuell funktionsnedsättning.

För en del är verksamheten även arbetsförberedande. Verksamheten är en viktig del för alla i vår målgrupp och allt bygger på att skapa en ökad meningsfullhet i vardagen, personlig utveckling, trygghet och glädje.

KVALITET I ALLA DELAR

Våra aktiviteter och vårt arbetssätt grundar sig på evidensbaserade metoder inom LSS och möjliggörs genom ett framgångsrikt samarbete med lokala företag och andra enheter inom vår kommun. Effektiva arbetssätt och ett väl fungerande styrsystem har tillsammans med en kompetent och engagerad personal lett till att vi idag håller hög kvalitet i alla delar av vår verksamhet. Genom att ständigt utveckla vårt arbete ska vi nu och i framtiden vara det enda tänkbara alternativet.

Omnia Daglig verksamhet har fyra inriktningar. Varje inriktning leds av enhetschef eller resultatenhetschef tillsammans med arbetsledare. De olika inriktningarna är Aktivitets-, Samhälls-, Tjänste- och Individinriktning. Sammantaget finns 15 funktioner med varierande utbud för att möta upp kundernas behov och intressen.

802
808