VÅR VÄRDEGRUND

Rätt stöd till ett självständigt liv

Inflytande 

Arbetstagaren har ett avgörande inflytande över hur, när och av vem hjälpen skall utföras.

Trygghet

Arbetstagaren ska uppleva trygghet i att vi utför det vi har lovat – vi håller våra överenskommelser.

Respektfullt bemötande

Arbetstagaren ska alltid försäkras ett vänligt och respektfullt bemötande i livets alla situationer.

Meningsfull vardag

Vår strävan är att arbetstagaren upplever sig ha en meningsfull vardag som skapar livskvalitet och välbefinnande. Arbetstagarens resurser ska tillvaratas på det sätt som han eller hon önskar.
802
811